FÖRETAGET

Välkommen till alwera ab, ett innovativt och personligt konsultföretag inom fastighetsbranschen. Vår verksamhet erbjuder konsulttjänster främst med inriktning mot Sveriges fastighetsägare, drift och förvaltning, hyresgäster och brukare.

Med en konsults nyfikenhet samordnar och driver alwera projekt med teknisk kompetens, stort engagemang och ansvarstagande. Vi agerar fastighetsägarstöd gällande all fastighetsrelaterad dokumentation och är specialiserade på framtagning av husguider där teknisk byggnadsinformation presenteras till hyresgäster och brukare.

Med målsättningen att effektivisera kundernas arbetssätt är alwera engagerade som länk mellan fastighetsägaren och hyresgästen.

Det finns ett värde i kvalitet!