alwera ab tar fram all form av teknisk dokumentation så som:
 • husguider
 • husböcker
 • tekniska ramprogram, förvaltningskrav
 • campus- och områdeskartor
 • tillgänglighetsinformation
 • kvalitets- och miljödokumentation
 • byggnadspresentationer, uthyrningsprospekt
 • rumsfunktionsprogram
 • översättningar
Vi samordnar:
 • utredningar, inventeringar
 • upphandlingar
 • processtyrning
 • digitalisering av drift- och underhållsinstruktioner